PRO VLASTNÍKY PŮDY

Vlastníkům zemědělské půdy v obci Petrov u Prahy, Bohuliby, Sázava, Kamenná Vrata, Studené, Jílové u Prahy, Zahořany nabízíme pronájem (pacht) zemědělských pozemků jakékoli výměry. Vlastníkům zaručíme péči řádného hospodáře, každoroční kontrolu půdy a informaci o hospodaření. Vlastníkům půdy dodáváme palivové dřevo, hovězí maso, krmivo, podestýlky pro hospodářská zvířata, popřípadě služby naší technikou (traktory, bagry, kontejnery) a samozřejmě nájemné dle vzájemné dohody o kterém jsme ochotni každý rok s vlastníky půdy hovořit k jejich spokojenosti (protože jsme si vědomi, že bez vás vlastníků půdy naše práce dělat nejde)

Odkup zemědělské půdy: pokud by měl kdokoli zájem svou zemědělskou půdu prodat, rádi ji odkoupíme za tržní cenu. Odkoupíme třeba i vlastnický  podíl zemědělské půdy.