Chov hovězího dobytka ABERDEEN ANGUS

Pastevní ustájení koní

Prodej krmiv a podestýlek pro hospodářská zvířata - seno, sláma, kulaté balíky, malé hranaté balíky, oves, ječmen, pšenice

Granulované seno

Granulovaná podestýlka

Prodej travních osiv

Služby zemědělskou technikou

sekání, lisování kulatých balíků seno sláma senáž, balení senáže do folie, obracení, mulčování, nahrabování, vláčení luk a pastvin, rozmetání hnoje, vápnění luk a pastvin, rozmetání granulovaných hnojiv rozmetadlem AMAZONE, obnova travních porostů 

Lesní fréza - likvidace náletových dřevin lesní frézou, lesní fréza odstraní jakékoli dřeviny ze zarostlých pozemků do průměru 30 cm, výkon až 2 ha za den dle hustoty porostu

Vyvážení jímek - odvoz fekálií vyvážení jímek traktorem s fekální cisternou o objemu 5m3, traktor se dostane i do hůře přístupných míst, nebo nákladní vůz (kontakt pí.Růžičková 602377961)

Pronájem a odvoz kontejnerů 3-12 m3 , sutě, výkopová zemina, bioodpad, směsný komunální odpad, vyklízení pozůstalostí budov garáží sklepů, uložení výkopové zeminy, uložení stavení suti, přistavení kontejnerů na odpad, odvoz výkopové zeminy,

ZEMINA PRO ZAVÁŽENÍ ROKLÍ STARÝCH DĚR DOROVNÁNÍ TERÉNU ZDARMA

Zemní práce - bagry traktorbagr , otočný bagr , minibagr , bourací kladivo , zhotovení základů, bazénů , jímek , vodoměrné šachty , přípojky , terénní úpravy , odstranění pařezů, odvoz a uložení zeminy

Kompostovaná zemina -  roba a prodej kompostu z vlastní produkce, možná doprava 1-12m3

Podej kameniva- prodej kamenných drtí , písku štěrku, kamene s třídičky, zásypového recyklátu